taocp

taocp sandbox.
git clone git://git.ricketyspace.net/taocp.git
Log | Files | Refs

commit 4fcdee668662d62f01e48515f1182116fe1dab61
parent c5e46d2b7b42a0e01eaf2307793d29d3243e39bf
Author: rsiddharth <s@ricketyspace.net>
Date:   Wed,  1 Feb 2017 00:32:00 +0000

(taocp one two eight): Update docstrings.

Diffstat:
guile/taocp/one/two/eight/fib.scm | 4++--
1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/guile/taocp/one/two/eight/fib.scm b/guile/taocp/one/two/eight/fib.scm @@ -13,12 +13,12 @@ (/ (- 1 (sqrt 5.0)) 2.0)) (define (fib-fast n) - "compute fibonacci of `n`." + "Compute Fibonacci of N." (/ (- (expt phi n) (expt phi-dash n)) (sqrt 5.0))) (define (fib-1-1000) - "return fibonacci numbers between 1 and 1000." + "Return Fibonacci numbers between 1 and 1000." (reverse (fold (lambda (n prev) (cons (fib-fast n) prev)) '()